shapka.jpg

пристрій плавного пуска та гальмування відцентрового насоса
     Який з методів управління для насосних додатків надійніший і рентабельний - регулювання швидкості перетворювачем частоти або циклічне управління? Фактично, відповідь на це питання далеко не завжди очевидна, як здається на перший погляд, і може бути отримана при аналізі гідравлічної системи, в якій працює або працюватиме насос. Характер роботи гідравлічної системи - визначальний фактор для вибору методу управління насосом. Різні гідравлічні системи вимагають різних рішень. 

     Однак, якщо мова йде про свердловинний занурювальний насос, який характеризується довгою лінією електропередачі і охолодженням електродвигуна потоком перекачуваної води води, застосування циклічного управління має менше прямих недоліків в порівнянні з методом регулювання швидкості насоса за допомогою частотного перетворювача.

       Частотне регулювання швидкості свердловинного насоса стикається з важко переборним "ефектом стоячої хвилі напруги в довгій лінії електропередачі" і практично непереборною проблемою недостатнього охолодження двигуна на швидкості, нижчій за номінальну,  в умовах зниження продуктивності насоса і відхилення продуктивності від зони високого ККД. 

       Доповнення циклічного управління свердловинним насосом технологією плавного пуску і гальмування усуне проблеми, пов'язані з прямим пуском і зупинкою свердловинного насоса - з одного боку обмежить пусковий струм і механічний моменту на валу двигуна насоса в момент пуску, з іншого - усуне гідравлічні удари, як наслідок миттєвої зміни швидкості потоку води в трубопроводі при пуску і зупинці насоса.

    Завжди присутня можливість модернізувати роботу Вашого свердловинного занурювального однофазного або трифазного насоса включенням в схему керування пристроя плавного пуску (для насосів з однофазним електродвигуном) або пристроя плавного пуску і гальмування (для насосів з трифазним електродвигуном).