shapka.jpg

tdk-30 - ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТРОЛЕР ТРИФАЗНОГО НАСОСА 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ.

1. ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ.

2. ДИСПЛЕЙ ТА КНОПКИ КЕРУВАННЯ.

2.1. Індикація параметрів на LED-дисплеї:

На верхньому сегементі дисплея вказаний споживаний струм фази L1 або напруга між фазами L1-L2. В режимі програмування на верхньому сегменті визначається номер параметра. На середньому сегементі дисплея вказаний споживаний струм фази L2 або напруга між фазами L2-L3. На нижньому сегементі дисплея вказаний споживаний струм фази L3 або напруга між фазами L3-L1. В режимі програмування на нижньому сегменті вказується кількісне значення параметра. При натисканні кнопки V/A на верхньому сегменті вказується напруга L1-L2, на середньому сегменті  - L2-L3, на нижньому сегменті - L3-L1. Повторне натискання кнопки V/A призведе до індикації струмів на сегментах.

Примітка. Миготіння сегменту вказує на помилку фазного струму або міжфазної напруги. 

2.2. Індикація рівня рідини в свердловині:

При дотику до води загального (донного) електрода підсвічується індикатор "EMPTY" (нижній електрод занурений у воду). При зануренні у воду загального (донного) електрода і дотику води до нижнього електрода підсвічуються індикатори рівнів "EMPTY" та "MIDDLE" (середній електрод занурений у воду). При зануренні у воду загального, нижнього і верхнього електродів та дотику води до верхньоого електрода підсвічуються усі три індикатори рівнів - "EMPTY", "MIDDLE" та "FULL".

3. ПАРАМЕТРИ МЕНЮ ПРОГРАМУВАННЯ.

Для входу в режим програмування натисніть кнопку МЕНЮ. Кнопками "вверх" або "вниз" здійснюйте навігацію між параметрами. Після знаходження необхідного номера параметра, значення якого Ви плануєте змінити, натисніть кнопку МЕНЮ - номер параметр почне миготіти. Кнопками "вверх" або "вниз" встановіть необхідне значення параметра і підтвердіть це значення натисканням кнопки МЕНЮ. Для виходу з меню програмування здісніть навігацію  до параметра Р.27 кнопками "вверх" або "вниз" та натисніть кнопку МЕНЮ.

Примітка. Якщо не натискати кнопки в меню програмування більше 60 секунд вихід з меню буде здійснений автоматично.

ПараметрЗначення MinЗначення MaxФабричне налаштуванняОд.вим.
 P.1 Максимально допустимий струм 1 30 15 А
 P.2 Час перевищення максимально допустимого струму до активації захисту  0 30 5 сек
 P.3 Час автоматичного скидання помилки по максимальному струму Off/0.1 99 Off хв
 P.4Кількість спроб автоматичного відновлення працездатності системи після помилки по максимальному струму Off/1 20 Off -
 P.5 Мінімально допустимий струм 1 30 0 A
 P.6 Час дії мінімально допустимого струму без активації захисту  0 30 5  сек
 P.7 Час автоматичного скидання помилки по мінімальному струму Off/0.1 99 Off  хв
 P.8Кількість спроб автоматичного відновлення працездатності системи після помилки по мінімальному струму   Off/1 20 Off  -
 P.9 Максимально допустиме значення асиметрії струмів 10% 100% 50% A
 P.10 Час перевищення допустимого значення асиметрії струмів до активації захисту 0 30 5 сек
 P.11 Час автоматичного скидання помилки по асиметрії струмів  Off/0.1  99  Off  хв
 P.12 Кількість спроб автоматичного відновлення працездатності системи після помилки по асиметрії струмів Off/1 20  Off   -
 P.13 Множник сили струму в режимі пуску (пускове перевантаження) 1.0 5.0 2.0 -
 P.14 Час дії допустимого пускового перевантаження 0 30 5  сек
 P.15 Захист від пускового перевантаження On Off Off -
 P.16 Максимально допустима напруга 400 460 430 В
 P.17 Мінімально допустима напруга 200 360 300 В
 P.18 Значення допустимої асиметрії напруги 5% 50% 20% В
 P.19 Рівень чутливості електродів (датчиків рівня) 1 100 85 -
 P.20 Показчики роботи електродів (датчиків рівня) - - - -
 P.21 Час затримки сигналу верхнього електрода 0.1 99 0.1 хв
 P.22 Час затримки  включення контролера після відновлення електроживлення 1 999 5 сек
 P.23 Кількість ввімкнень/вимкнень контролера - - - -
 P.24 Загальний час роботи контролера - - - год
 P.25 Повернення до фабричних налаштувань - - - -
 P.26 Версія програмного забезпечення - - - -
 P.27 Вихід з МЕНЮ програмування - - - -

4. ПЕРШИЙ ПУСК.

Уважно прочитайте інструкцію, здійсніть електричні з'єднання та подайте живлення на контролер. У відповідності до характеристик використовуваного двигуна свердловинного насоса встановіть необхідні для роботи параметри в меню (робочий струм, діапазон напруги, чутливість датчиків рівня, тощо), змінивши відповідні фабричні налаштування. Після встановлення необхідних параметрів вийдіть з меню. Пристрій перевірить стан системи попередньо до подачі живлення на насос - правильну послідовність фаз, значення напруги в межах допустимого діапазону, занурення датчиків контроля рівня води у всердловині,  наявність замкнутого/розімкнутого контакту реле тиску чи рівня (повний гідроакумулятор - порожній гідроакумулятор). Після перевірки почнеться відлік часу до пуску насоса (якщо параметр затримки включення після відновлення живлення активований у меню). Після відліку часу контролер здійснить пуск насоса, вкаже на рівень води в свердловині або визначить помилку, обумовлену знаходженням робочих параметрів за межами заданих у меню. 

5. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ.

Ні в якому разі не подавайте напругу на термінали датчиків рівня і реле тиску (рівня).

При необхідності використання тільки двох електродів (датчиків рівня) встановіть перемичку між терміналами вехнього (U) та нижнього електродів (L).

Мінімально допустима температура в приміщенні, в якому розташована шафа з контролером TDK-30  - мінус 5 град.С.

Категорично забороняється встановлювати контролер TDK-30 під прямі сонячні промені.

6. РОЗМІРИ.


7.  СТАН ПОМИЛКИ.

Нормальна робота (ПОМИЛКИ ВІДСУТНІ). Якщо на контролер подано живлення, мережева напруга знаходиться в допустимих межах, послідовність фаз правильна, рівень води в свердловині достатній і  реле тиску в замкненому положенні ( гідроакумулятор порожній) контролер вмикне живлення насоса.  

Високий струм (ІНДИКАЦІЯ СТАНУ ПОМИЛКИ). Якщо споживання струму в будь-якій із трьох фаз перевищує максимально допустиме значення, встановлене в параметрі Р.1, контролер вмикає контроль відліку тривалості перевищення струму, визначеного в параметрі Р.2, і після закінчення відліку вимикає насос. Індикація помилки  здійснюється миготінням сегменту дисплея зі струмом фази, в якій виникла помилка. Ви можете запобігти виникненню помилки перевищення струму збільшивши значення струму до максимально допустимого рівня струму, який може споживати двигун насоса без пошкодження.

Високий струм (ВИХІД ЗІ СТАНУ ПОМИЛКИ). Якщо контролер знаходиться в стані індикації помилки по струму і задано час автоматичного скидання помилки в параметрі Р.3 контролер починає відлік часу до скидання помилки і після вичерпання часу автоматично вмикає насос. Контролер може здійснити автоматичне скидання помилки стільки разів, скільки визначено в параметрі Р.4. Після вичерпання кількості дозволених перезапусків наступне скидання помилки здійснюється вручну. Якщо в параметрі  Р.4 встановлено "Off" автоматичний перезапуск не здійснюється.

Низький струм (ІНДИКАЦІЯ СТАНУ ПОМИЛКИ). Якщо споживання струму в будь-якій із трьох фаз нижче за максимально допустиме значення, встановлене в параметрі Р.5, контролер вмикає контроль відліку тривалості споживання низького струму, визначеного в параметрі Р.6, і після закінчення відліку вимикає насос. Індикація помилки  здійснюється миготінням сегменту дисплея зі струмом фази, в якій виникла помилка. Ви можете запобігти виникненню помилки низького струму знизивши значення струму до мінімально допустимого рівня струму, який може споживати двигун насоса без пошкодження.

Низький струм (ВИХІД ЗІ СТАНУ ПОМИЛКИ). Якщо контролер знаходиться в стані індикації помилки по струму і задано час автоматичного скидання помилки в параметрі Р.7 контролер починає відлік часу до скидання помилки і після вичерпання часу автоматично вмикає насос. Контролер може здійснити автоматичне скидання помилки стільки разів, скільки визначено в параметрі Р.8. Після вичерпання кількості дозволених перезапусків наступне скидання помилки здійснюється вручну. Якщо в параметрі  Р.8 встановлено "Off" автоматичний перезапуск не здійснюється.

Асиметрія струмів (ІНДИКАЦІЯ СТАНУ ПОМИЛКИ). Якщо існує різниця в споживанні струмів в будь-якій із трьох фаз, що перевищує значення максимально допустимої асиметрії струмів, визначеної в Р.9, контролер вмикає контроль відліку тривалості асиметрії струмів, визначеного в параметрі Р.10, і після закінчення відліку вимикає насос. Індикація помилки  здійснюється миготінням сегменту дисплея групи фаз, в якому виникла помилка.